fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH MEDIA FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy zapewnić, że chronimy Twoje dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Media Friends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Alejach Jerozolimskich 155/U3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730783, NIP: 5291821424, REGON: 380148900, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem? 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt w formie elektronicznej pod adresem kontakt@akademiabiorezonansu.pl lub korespondencyjnie Aleje Jerozolimskie 155/U3; 02-326 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: kontakt@akademiabiorezonansu.pl.

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania danych zależy tego, z jakich usług korzystasz w ramach serwisów internetowych Administratora:

 1. dokonywanie zakupów w serwisie

Jeżeli złożyłeś zamówienie w serwisie na produkty oferowane przez Administratora, zbieramy dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, adres portfela. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, dodatkowo potrzebujemy numeru NIP oraz danych do faktury, w tym nazwy i adresu siedziby firmy.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu realizacji zamówienia lub zamówionej usługi (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku lub faktury VAT za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
  4. w celach archiwalnych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.
 1. zapis na newsletter 

Jeśli podałeś nam w tym celu swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą;
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.
 1. kontakt poprzez wiadomość e-mail 

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazujesz nam jednocześnie swój adres e-mail jako nadawca wiadomości. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interespolegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z serwisem lub zamówieniem złożonym za jego pośrednictwem.

 1. dane osobowe osób, które są członkami społeczności utworzonych przez Administratora   

Jeżeli jesteś członkiem jednej ze społeczności utworzonej przez Administratora i korzystasz z usług świadczonych przez Administratora zgodnie z regulaminem danej społeczności, przetwarzamy Twoje dane w celu:

  1. wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.
 1. Dane użytkowników profili w social media i osób komentujących treści w serwisach

Nasze profile w serwisach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, Discord, YouTube, Disqus, Google są publiczne. Odwiedzając nasz profil, udostępniasz nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Jeśli komentujesz treści w naszych serwisach, udostępniasz nam swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail.

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu lub bloga w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej działalności, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami profili,  fanpage lub bloga.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratorów poszczególnych serwisów.

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

  1. przez czas świadczenia usługi;
  2. do czasu wycofania wyrażonej zgody;
  3. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  4. do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

  • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
  • wniesienia sprzeciwu;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

Lista powierzeń:

ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

Flow Enterprise LTD, z siedzibą w 59 Kingfisher Way, NW10 8TF Londyn, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 10774284 – w celach wykonywania usług marketingowych w oparciu o narzędzie Active Campaign

Fakturownia Sp. z o.o. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,

Mazuko Finance z o.o., ul. Mehoffera 29/U2, 01-131 Warszawa, NIP: 5242895204 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,

Help Scout PBC, 100 City Hall Plaza, 5th Floor, Boston, MA 02108 – w celu obsługi zgłoszeń technicznych użytkowników,

Hello Bar LLC 750 B Street, Suite 1400 San Diego, CA 92101 – w celu wyświetlania komunikatów na pasku w oknie przeglądarki na naszych stronach

JDM.pl sp. z o.o. z siedzibą w Murowana Goślina, adres: ul. Smolna 2 lok 12, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773309401 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Dane mogą być udostępniane także naszym Partnerom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług, w tym usług dostępu do kursów, a także podmiotom świadczącym usługi płatnicze i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności serwisów.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG 

Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak: ActiveCampaign LLC, Etison LLC dba, Help Scout PBC, Stripe, LLC, Hello Bar LLC, Zapier, Inc, Flow Enterprise LTD, Leadpages (US), Inc. Dokładamy należnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanego przez poddostawców, a przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 1. Media społecznościowe 

W serwisach używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak  Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, Discord, YouTube, Disqus, Google.

W związku z korzystaniem z serwisów, które zawierają taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła dany serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Ciebie danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Twitter – https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

YouTube, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Instagram – https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

Discord – https://discord.com/privacy

LinkedIN – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Disqus – https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokujące skrypty.

 1. Polityka Cookies

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty w naszych serwisach, wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

Marketing.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta (dawniej Facebook). W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 1. Zmiany polityki prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.01.2023 roku.

Media Friends Sp. Z o.o.
Aleje Jerozolimskie 155/U3
02-326 Warszawa
Email: hello@mediafriends.pl

Zapisz się na listę mailową i otrzymuj wyjątkowe informacje z dziedziny biorezonansu.

Dziękujemy, zostałeś pomyślnie zapisany na listę subskrybentów. Sprawdź skrzynkę mailową czeka tam na Ciebie wiadomość.

Zapisz się na listę mailową i otrzymuj wyjątkowe informacje z dziedziny biorezonansu.

Dziękujemy, zostałeś pomyślnie zapisany na listę subskrybentów. Sprawdź skrzynkę mailową czeka tam na Ciebie wiadomość.

Zapisz się na listę mailową i otrzymuj wyjątkowe informacje z dziedziny biorezonansu.

Dziękujemy, zostałeś pomyślnie zapisany na listę subskrybentów. Sprawdź skrzynkę mailową czeka tam na Ciebie wiadomość.

Zapisz się na listę mailową i otrzymuj wyjątkowe informacje z dziedziny biorezonansu.

Dziękujemy, zostałeś pomyślnie zapisany na listę subskrybentów. Sprawdź skrzynkę mailową czeka tam na Ciebie wiadomość.